top of page
  • Jakob Lundén

Om Hälsa, Healing och Meditation (Del 3/3)

Massage Malmö Jakob Lundén


Vikten av meditation

Varför förblir människor ouppfyllda trots alla typer av bekvämligheter? Att vara människa är att sträva efter att överskrida begränsningar, vilket är det som gör meditationen viktig i människors liv.Vad meditation betyder


Meditation innebär att gå bortom gränserna för den fysiska kroppen och sinnet. Först när du går bortom kroppens och sinnets begränsade perspektiv kan du få en fullständig bild av livet i dig.

När du identifierar dig med din kropp kommer hela ditt liv att handla om överlevnad. När du identifierar dig med sinnet är hela ditt liv beroende av det sociala, religiösa och familjära perspektivet. Du kan inte se bortom det. Först när du blir fri från sinnets modifierande av verkligheten kan du uppleva det som ligger där bortom.

Den här kroppen och detta sinne är inte du. De är något som du har samlat på dig under en tid. Din kropp är bara den mat du har ätit. Ditt sinne är bara en mängd intryck du har samlat på dig utifrån.

Det du har samlat är din egendom. På samma sätt som om du har ett hem och pengar på banken, så har du en kropp och ett sinne. Ett bra banksaldo, en bra kropp och ett gott sinne behövs för att leva ett gott liv, men de är inte tillräckliga. Ingen människa kommer någonsin att uppfyllas av dessa saker. De kommer bara att göra livet bekvämare. Om man ser till vår generation har tidigare generationer inte ens kunnat drömma om de bekvämligheter vi har idag. Men vi kan inte hävda att vi är den mest glada eller kärleksfulla generationen på planeten.

Meditation - ett vetenskapligt verktyg för att gå bortom kropp och sinne

Våra instrument för kropp och sinne fungerar bra för överlevnad, men de kommer inte att uppfylla oss av den anledningen att i vår mänskliga natur ligger en strävan att söka något mer än bara överlevnad. Om du inte vet vem du själv är, kan du veta vad skapelsen är? Du kan uppleva vad du verkligen är bara när du överskrider begränsningarna av din kropp och sinne. Meditation är ett vetenskapligt verktyg för detta.

Om du inte går bortom kroppens och sinnets begränsningar, kommer ditt liv inte att uppfyllas bara genom att äta, sova, reproducera och dö. Alla dessa saker behövs i våra liv, men vårt liv är inte fullständigt även om vi har uppfyllt alla dessa saker. Detta beror på att människans natur har korsat en viss medvetenhetsgräns. Vi måste söka något mer, annars blir vi aldrig nöjda. Vi måste bli obegränsade - och meditation är ett sätt att gå in i den obegränsade dimensionen av den du är.

Credits to Sadhguru and Isha foundation


Jakob Lundén, www.jakoblunden.com Massage Malmö, Djupvävnadsmassage, Lymfmassage, Gravidmassage, Avslappningsmassage, Lotorpsmetoden, Fibromassage, Massage, Vägledning Coachning,

80 visningar

Comments


Commenting has been turned off.

massage malmö massage malmö massage malmö massage malmö

bottom of page