top of page
  • Jakob Lundén

Fördjupning: Spänningshuvudvärk

Huvudvärk av Spänningstyp (HST) Massage Malmö Projektarbete humanbiologi Jakob Lundén Medicinsk Massageterapeut Malmö YHMM 2019


Beskrivning av Huvudvärk av spänningstyp eller spänningshuvudvärk (HST)

Spänningshuvudvärk är den vanligaste formen av huvudvärk och utgör mer än 75% av huvudvärksfall i primärvården. Vanligtvis dyker den upp mellan 20 och 40 års ålder, debuterar sällan efter 50 års ålder, och kan även drabba barn. Det är dubbelt så vanligt hos kvinnor som hos män.

Namnet spänningshuvudvärk kommer av att man tidigare trodde att det var spända muskler runt huvud och nacke som orsakade värken. Men inte alla med spända muskler får huvudvärk. Därför kallas den sedermera för Huvudvärk av Spänningstyp förkortat HST.

Spänningshuvudvärk kan upplevas som ett åtstramande band över pannan eller huvudet. Eller som man har en för trång mössa. Värken kan också sitta i nacken, käkarna och tinningarna. Värken beskrivs som molande, ihållande, dov och tryckande. Den har som regel lindrig till måttlig intensitet och förekommer episodiskt med timmar till dagars varaktighet.

De flesta upplever episodisk huvudvärk av spänningstyp men några få procent av befolkningen (ca 3%) har kronisk huvudvärk av spänningstyp, vilket innebär huvudvärk mer än 15 dagar per månad i minst tre månader.

Huvudvärk av spänningstyp klassas som en primär huvudvärk. Det vill säga att den inte är förorsakad av ett annat tillstånd.


Bakgrund till Spänningshuvudvärk


Någon definitiv orsak till huvudvärk av spänningstyp är inte klarlagd.

Man tror att HST beror på ett samspel mellan genetiska faktorer och miljöfaktorer, inklusive mekaniska faktorer och psykosociala förhållanden.

Patologiska förhållanden i muskler och i det perifera nervsystem spelar en stor roll vid episodisk spänningshuvudvärk, medan kronisk spänningshuvudvärk tycks bero på förändringar i det centrala nervsystemet. En vanlig teori är att en funktionsstörning i hjärnans smärtmodulerande system ger en höjd smärtkänslighet i perifera nociceptorer men även sämre hämning av smärttrafik på central nivå.

Uppfattningen att smärtan genereras av långvarig muskelspänning i nacke, huvud, hals regionen har inte kunnat bevisas. Däremot har muskelischemi kunnat uteslutas som orsak.
Utlösande faktorer

Stress

Sömnbrist, trötthet

Depression

Intensivt arbete/träning med vätskebrist

Dålig arbetsställning eller hållning

Synrubbning

Menstruation eller hormonbehandling

Låga järnnivåer

Alkohol

Hunger

Ångest

Käk- eller tandproblem

Rökning

Koffein

Förkylning, feber, influensa


Det är inte ovanligt att det är flera av dessa variabler tillsammans som orsakar huvudvärken.

Symtombild


Huvudvärk av spänningstyp kan kännas som ett stramt band kring huvudet eller pannan. Det kan också kännas som något som tynger uppifrån. Ibland känns det som en för trång mössa. Värken kan också sitta i tinningarna, käkarna och nacken.


Symptom vid Episodisk huvudvärk av spänningstyp


Värken är molande, dov och pressande och vanligtvis inte skärande eller pulserande.

Bilateral värk

Lätt till måttlig intensitet

Återkommer periodvis från timmar till dagar

Blir oftast bättre av fysisk aktivitet. Men en del kan få ökad värka av kraftig fysisk ansträngning.

Blir ofta värre under dagen.
Vid Kronisk huvudvärk av spänningstyp förekommer ofta även följande symtomLjus- eller ljudkänslighet

Lätt till måttligt illamående

Ömma punkter i hårbotten, nacke och käkar

Minnessvårigheter

Koncentrationssvårigheter

Trötthet

Sömnproblem

Muskelvärk


Diagnostiska kriterier för huvudvärk av spänningstyp


Frekvent episodisk huvudvärk av spänningstyp

A. Minst 10 episoder, förekommande minst en men färre än 15 dagar per månad, under minst 3 månader och som uppfyller kriterierna B-D. B. Huvudvärk under 30 minuter-7 dagar (obehandlad eller efter otillräcklig behandling). C. Huvudvärk som uppfyller minst två av följande: a. Bilateral lokalisation (dubbelsidig) b. Pressande, tryckande (inte pulserande) c. Lätt till måttlig intensitet d. Förvärras ej vid gång i trappor eller liknande fysisk aktivitet D. Båda av följande: a. Varken illamående eller kräkning (matleda kan förekomma) b. Inte både ljus- och ljudkänslighet (endera får förekomma) E. Annan neurologisk sjukdom utesluten genom anamnes, allmänsomatiskt och neurologiskt status och där så erfordras lämplig kompletterande utredning.

Kronisk huvudvärk av spänningstyp

A. Huvudvärk förekommande minst 15 dagar per månad under i genomsnitt minst 3 månader (≥180 dagar/år) och som uppfyller kriterierna B-D. B. Huvudvärk som varar under flera timmar eller är kontinuerlig. C. Huvudvärk som uppfyller minst två av följande: a. Bilateral lokalisation (dubbelsidig) b. Pressande, tryckande (inte pulserande) c. Lätt till måttlig intensitet d. Förvärras ej vid gång i trappor eller liknande fysisk aktivitet D. Båda av följande: a. Inte mer än en av följande: ljuskänslighet, ljudkänslighet, lätt illamående b. Avsaknad av måttligt till svårt illamående, eller kräkningar E. Annan neurologisk sjukdom utesluten genom anamnes, allmänsomatiskt och neurologiskt status och där så erfordras lämplig kompletterande utredning.


Differentialdiagnoser

Cervikogen huvudvärk

Läkemedelsöveranvändningshuvudvärk

Migrän

Huvudvärk orsakad av ökat intrakraniellt tryck (tumör, kroniskt subduralhematom, idiopatisk intrakraniell hypertoni)

Temporalisarterit

Hortorns huvudvärk

Undersökningsfynd och associerade symptom


Normal eller lätt inskränkt rörlighet i cervikalryggen

Yrsel

Tandgnissling och tungpressning

Öronsus, tinnitus, lock i öronen

Smärta i rygg, nacke och skuldror

IBS


BehandlingsalternativKälla bild (6)


Akut behandling, Medicinering


NSAID non-steriodal anti-inflamatory drugs

Ibuprofen 400 - 800mg

Naproxen Sodium 400 - 825 mg

Ketoprofen

Paracetamol 500-1000 mg

Tigerbalsam eller pepparmintolja på pannan – liknande effekt som paracetamol

Antidepressevia – Amitripyline

Cannabis har visats effektiv mot huvudvärk och gett patienterna ett alternativ till opioder, antidepressiva, NSAID med mera (3)Långvarig behandling som massage mm


Huvudvärk av spänningstyp är en av de mest negligerade och svårbehandlade typerna av huvudvärk.


Kinesisk Örtmedicin (CHM) har visats ha tydligt effektiv verkan på både frekvens och intensitet av HST i många studier (10)(11)

Avslappningsövningar i kombination med muskelkontroll, Biofeedback, (för minskad spänning) har bevisats minska huvudvärksaktivitet med 50% (6)

Stresshantering har bevisad effekt, speciellt i kombination med ovanstående punkt. Hemövningar med guidad avslappning och musik till exempel kan vara en kostnadseffektiv behandlingsmetod. Effekterna kan komma relativt långsamt men håller däremot i sig under en längre tid – upp till flera år – utan att behöva besöka terapeut. Dock verkar inte stresshantering och avslappningsövningar fungera lika bra hos patienter med kronisk huvudvärk av spänningstyp och hos patienter som även lider av depression. (6)

Massage i kombination hållningsträning, styrketräning, stretch och ergonomi har visat avsevärd effekt på huvudvärk av spänningstyp (6)(8)

Akupunktur har visats vara en effektiv behandlingsmetod, speciellt i kombination med rutinmässig behandling, för Episodisk och Kronisk huvudvärk av spänningstyp (2). Akupunktur kan minska intensitet av smärta, minska antal tillfällen av huvudvärk, minska mängd av medicinering och höja patientens livskvalitet (5)

En månads Akupressurbehandling av punkterna BL2, GV20, GB20, TH21, GB5 har visats ge avsevärt bättre resultat än en månads behandling med muskelavslappnande medicinering. Resultaten visade på mindre smärta efter behandling och bättre varaktighet än medicinering (1).

En kombination av ovanstående, inklusive medicinering, skräddarsydd efter varje patient kan antas få en sammanlagd effekt som kan lindra huvudvärk av spänningstyp. Den bästa behandlingen hittas oftast genom trial and error.

Källa bild (9) - KorrigeradAlternativa behandlingar


Deep Brain Stimulation har visats effektiv mot Hortons huvudvärk (inga studier på huvudvärk av spänningstyp) genom att stimulera de delar av hjärnan som är förknippade med smärtmodulering. (4)

KBT, Kognitiv beteendeterapi kan hjälpa att känna igen och hantera situationer där stress och ångest uppstår.

Huvudvärksdagbok kan hjälpa för att lära sig känna igen och därmed undvika tillfällen och dagliga mönster som triggar huvudvärken. Notera till exempel födointag, aktiviteter, stressrelaterade aktiviteter, träning osv.

Kosttillskott the American Academy of Neurology och the American Headache Society gav bevisbaserade rekommendationer som klassificerade vissa kosttillskott som “effektiva”, “antagligen effektiva” och “möjligen effektiva” när det gäller att förebygga migrän (7)

Effektiva: Pestskråp

Antagligen effektiva: Coenzym Q10, Mattram, Magnesium, Riboflavin,

Värme/kyla kan möjligen lätta på huvudvärken. Applicera varme eller kyla på huvudet 5-10 minuter flera gånger om dagen. Ta ett varmt bad eller en varm dusch för att släppa på spända muskler.


Träning, fysisk aktivitet, rehabilitering


Taichi har i vissa fall hjälp mot huvudvärk men för få studier gjorts för att kunna dra några slutsatser. (7)

Hållningsträning för att avlasta spända muskler

Ögonvila om du sitter mycket framför datorn.

Rätt glasögon om du har synproblem

Motion och kroppskontroll kan hjälpa kroppen att slappna av och hålla kroppen frisk.Prognos / Diskussion


Patienter med huvudvärk av spänningstyp svarar ofta väl på behandling och tillståndet orsakar sällan några permanenta neurologiska skador. I vissa fall försvinner värker av sig själv. Med hjälp av ovanstående behandlingsmetoder får tillståndet ses ha stor potential till förbättring. Men det fortsätter vara en svårbehandlad värk som inte alltid leder kan leda till fullständigt tillfrisknande.


Vissa med episodisk spänningshuvudvärk får kronisk spänningshuvudvärk (försämring) och många med kronisk spänningshuvudvärk får senare episodisk spänningshuvudvärk (förbättring).


Huvudvärk av spänningstyp kan påverka patientens vardag på ett negativt sätt och bör tas på största allvar för att inte orsaka sekundära problem så som depression eller oförmåga till arbete och nedsatt prestationsförmåga etc.


Mycket tyder på HST är stressrelaterat och därför borde alternativa och biverkningsfria behandlingsmetoder som harmoniserande Örtmedicin och lugnande stresshantering, så som meditation och KBT, uppmärksammas och vidare utforskas.Litteraturförteckning


Böcker


Starre, Johan. Medicinsk Massageterapi, 2020.Internet


Johanna Brydlof, Carin Muhr 2019-05-13


Dr. Mats Halldin 2020-01-27


Jörn Nielsen, Distriktsläkare 2019-03-04


2019-10-14


Huvudvärksförbundet Angela Glad 2001-08-06


Huvudvärksförbundet


Åsa Pettersson 2018-05-23Valencia Higuera, Alanda Biggers M.D 2020-06-29


Effect of acupressure and trigger points in treating headache: a randomized controlled trial

Lisa Li-Chen Hsieh mfl 2010-


Role of Acupuncture in the Treatment or Prevention of Migraine, Tension‐Type Headache, or Chronic Headache Disorders

Jeremy R.Coeytaux mfl 2016-07-13


Patterns of medicinal cannabis use, strain analysis, and substitution effect among patients with migraine, headache, arthritis, and chronic pain in a medicinal cannabis cohort

Eric P.Baron mfl, 2018-05-24


Deep Brain Stimulation for Chronic Cluster Headache: A Review

Daivik B Vyas BA mfl, 2018/10/10


Effectiveness of Acupuncture as Auxiliary Treatment for Chronic Headache

Wildete Carvalho Mayrink mfl, 2018-10


The Lancet: Tension-type headache: current research and clinical management

Arnaud Fumal, Jean Schoenen 2008-01


Headaches: In depth 2016-09


Effectiveness of a Physical Therapy Regimen in the Treatment of Tension‐Type Headache

Ms. Jean M. Hammill 1996-03


2019-10-14


Herbal Medicine for Tension-type Headache: Systematic Review and Meta Analysis of Randomized Controlled Trials

2015-12-30


Chinese herbal medicine for headache: A systematic review and meta-analysis of high-quality randomized controlled trials

2019-04


Bota spänningshuvudvärk, Jakob Lundén, www.jakoblunden.com Massage Malmö, Djupvävnadsmassage, Lymfmassage, Gravidmassage, Avslappningsmassage, Lotorpsmetoden, Fibromassage, Massage

176 visningar

Comments


Commenting has been turned off.

massage malmö massage malmö massage malmö massage malmö

bottom of page