Om Hälsa, Healing och Meditation (Del 3/3)

Varför förblir människor ouppfyllda trots alla typer av bekvämligheter? Att vara människa är att sträva efter att överskrida begränsningar,